Vi har 4 rorbuer. Alle enheter er basert på selvhushold. Hver rorbu har en boflate på ca. 80 kvm fordelt på to plan og har plass til fem eller seks personer.

Rorbu pr uke: 990 Euro
Utvask obligatorisk: 90 Euro
Pris person nr 6: 150 Euro
Båt pr uke: 600 Euro