• Austråttborgen
  Renesanseslott fra 1656. Kapell med barokkinventar. Adelig setegård fra middelalderen. Kafé.

 • Austrått Fort
  Lundahaugen, Austrått. Storkanon montert av tyskerne under 2. verdenskrig. Unikt krigsminne og stor ingeniørkunst.

 • Fosen Krigshistoriske samlinger
  ligger på Lundahaugen i det tidligere ammunisjonslageret ved Austrått fort. Samlingen inneholder gjenstander/bilder fra krigen.

 • Landskapsvernområdet Austråttlunden
  Interessant fugle- og planteliv. Godt utbygd stinett.

 • Våtmarksområder
  Grandefjæra naturreservat og fuglefredningsområde Hovsfjæra, Innstrandfjæra og Kråkvågsvaret har et yrende fugleliv hele året. 210 ulike fuglearter er registrert.

 • Uthauggården
  Bygd som sete under Austrått ca 1740. Hovedbygning med orginalt inventar som viser gårds-, handels- og kysthistorie.

 • Museumsnaustet
  Uthaug. Utstillinger som bl.a. viser fangstmetoder fra de eldste tider og fram til våre dager..

 • Sjøgata
  Uthaug. Sjamerende gate mot sjøen. Med hus fra 1800-tallet.

Aktiviteter

Dykking – Fjellklatring – Brettseiling – Sykkelturer – Riding